โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.82 KB
Adobe Acrobat Document Announcement of Tharae Sueksa School   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.6 KB