โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   ทางไปรษณีย์
       โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร - นครพนม ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230 เบอร์โทรศัพท์ 042704938

  ทาง facebook
     เพจ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

  ทางเว็บไซต์
     
http://www.trsc.ac.th

   คิวอาร์โค๊ด เพจโรงเรียนท่าแร่ศึกษา