โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แบบประเมิน หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 580.06 KB
Adobe Acrobat Document การประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB