โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การสำรวจอัตรากำลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 453.79 KB
Adobe Acrobat Document การสำรวจอัตรากำลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 743.19 KB
Adobe Acrobat Document การสำรวจอัตรากำลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 662.7 KB
Adobe Acrobat Document การอบรมคูปองครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.62 KB
Adobe Acrobat Document รายการเข้าอบรมพัฒนาครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1017.59 KB
Adobe Acrobat Document รายการเข้าอบรมพัฒนาครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 525.6 KB
Adobe Acrobat Document รายการเข้าอบรมพัฒนาครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 613.6 KB
Adobe Acrobat Document รายการเข้าอบรมพัฒนาครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 545.22 KB