โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document จัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 62   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.22 KB
Adobe Acrobat Document จัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 62   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.39 KB
Adobe Acrobat Document จัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.91 KB
Adobe Acrobat Document จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.18 KB
Adobe Acrobat Document จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.68 KB
Adobe Acrobat Document จัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.72 KB
Adobe Acrobat Document จัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.8 KB
Adobe Acrobat Document จัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.12 KB