โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document ตารางสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 364.41 KB