โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document ตารางสรุปโครงการ รอบ 1 ปี งปม. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.94 KB