โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานบริการการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 615.29 KB
Word Document แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนงานทะเบียน วัดผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.07 KB
Word Document พรรณางานกลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.54 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB