โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.47 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.15 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.89 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.24 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.68 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครู 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.96 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.19 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบบริหาราชการกระทวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.19 KB
Adobe Acrobat Document ว-16-2551_การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.18 KB
Adobe Acrobat Document ว-17-2556_การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.76 KB
Adobe Acrobat Document ว-18-2556_การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.66 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.95 KB