โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document ส่วนปก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.06 KB
Adobe Acrobat Document กลยุทธ์บทที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.56 KB
Adobe Acrobat Document กลยุทธ์บทที่ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.79 KB
Adobe Acrobat Document บทที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.76 KB
Adobe Acrobat Document งบประมาณ 4 ปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.54 KB
Adobe Acrobat Document ตารางวิเคราาะห์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.97 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดโครงการตามแผนกลยุทธ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 664.54 KB
Adobe Acrobat Document การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.68 KB