โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นกรณีการจัดสรรงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย ดร. วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ. สพม. สน. พร้อมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นกรณีการจัดสรรงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่โรงเรียนท่าแร่ศึกษา เพื่อตรวจสอบความชำรุดทรุดโทรมและสภาพของระบบบไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,13:44   อ่าน 78 ครั้ง